Cuvée Ostrava

XXII. ročník mezinárodního konkurzu vín | 8. a 30. dubna 2024 | Zámek Zábřeh Ostrava

cz en

Objednávka medailí

Soutěžní vzorky jsou hodnoceny stobodovým systémem Mezinárodní unie enologů (ve znění rezoluce OIV z roku 2009) pomocí počítačového systému pro hodnocení vín Národního vinařského centra. Výsledné bodové ohodnocení každého soutěžního vzorku je aritmetickým průměrem bodového ohodnocení jednotlivými členy odborné komise po eliminaci krajních hodnot. V případě shodného výsledného bodového ohodnocení u více soutěžních vzorků je dalším kritériem prostý aritmetický průměr a dále medián.

Velké zlaté medaile jsou uděleny vínům ohodnoceným 90 a více body. Zlaté medaile jsou uděleny vínům ohodnoceným 87.00 – 89.99 body, stříbrné medaile jsou uděleny vínům ohodnoceným 84.00 – 86.99 body. Organizátor soutěže bude udělovat pouze stříbrné, zlaté a velké zlaté medaile.

Titul Champion je udělen vínům s nejvyšším výsledným bodovým ohodnocením v kategorii A 1 a v kategorii B. V případě, že titul Champion obdrží víno zahraniční, je tuzemskému vínu s nejvyšším výsledným bodovým ohodnocením v uvedených kategoriích udělen titul Národní vítěz.

Titul Vítěz kategorie je udělen vínům s nejvyšším výsledným bodovým ohodnocením v kategoriích A 2, C, D, E, nebo v kategoriích sloučených.

Účastník soutěže má právo označit láhve vína šarže, z níž pochází oceněný soutěžní vzorek, samolepícími medailemi (CHAMPION, NATIONAL WINNER, CATEGORY WINNER, DOUBLE GOLD, GOLD, SILVER), které zakoupí od organizátora soutěže v ceně 2 Kč nebo 0,08 € / ks (při objednávce do 25. 4. 2024) anebo v ceně smluvní (při objednávce od 26. 4. 2024, či při objednávce nad 10.000 ks). Účastník soutěže uhradí stanovený poplatek na základě faktury na účet organizátora soutěže:

Název účtu: Klub Amatérských Hodnotitelů Alkoholických Nápojů (K.A.H.A.N.), z.s., Banka: Česká spořitelna, a.s., Číslo účtu: 4433088093, Kód banky: 0800, BIC: GIBACZPX, IBAN: CZ82 0800 0000 0044 3308 8093, Variabilní symbol: číslo faktury.

Medaile jsou tiskárnou dodávány v kotoučích o 500 ks. V případě nestandartní objednávky bude účtováno balné ve výši 100 Kč/objednávku. Standartní objednávkou se rozumí násobky 500.

Poštovné bude určováno cenou České pošty za doporučenou zásilku.

Upozornění: V případě, že neobdržíte potvrzovací e-mail, zasílejte Vaše objednávky přímo na info@cuvee.cz !


  Stříbrná medaile


  ks

  Zlatá medaile


  ks

  Champion


  ks

  Vítěz kategorie


  ks

  Národní vítěz


  ks

  Velká zlatá medaile


  ks


  Kahan_web
  Logo Národní vinařské centrum
  vina_z_moravy Vinarsky_fond
  VinarskyObzor_logo vino_cz vino_sk   Logo_Vino+styl NaszeWinnice_logo
  hbtisk_logo davo Makro_logo   rsbp Elvin_logo