Cuvée Ostrava

XV. ročník mezinárodního konkurzu vín | 10., 27. dubna 2017 | Zámek Zábřeh Ostrava

cz en

Objednávka medailí

Soutěžní vzorky jsou hodnoceny stobodovým systémem Mezinárodní unie enologů (ve znění rezoluce OIV z roku 2009) pomocí počítačového systému pro hodnocení vín Národního vinařského centra. Výsledné bodové ohodnocení každého soutěžního vzorku je aritmetickým průměrem bodového ohodnocení jednotlivými členy odborné komise po eliminaci krajních hodnot. V případě shodného výsledného bodového ohodnocení u více soutěžních vzorků je dalším kritériem prostý aritmetický průměr a dále medián.

 

Velké zlaté medaile jsou uděleny vínům ohodnoceným 90 a více body. Zlaté medaile jsou uděleny vínům ohodnoceným 86.00 – 89.99 body, stříbrné medaile jsou uděleny vínům ohodnoceným 83.00 – 85.99 body. Organizátor soutěže bude udělovat pouze stříbrné, zlaté a velké zlaté medaile.

Titul Champion je udělen vínům s nejvyšším výsledným bodovým ohodnocením v kategorii A 1 a v kategorii B.

Titul Vítěz kategorie je udělen vínům s nejvyšším výsledným bodovým ohodnocením v kategoriích A 2, C, D, E, nebo v kategoriích sloučených.

Účastník soutěže má právo označit láhve vína šarže, z níž pochází oceněný soutěžní vzorek, samolepícími medailemi (CHAMPION, CATEGORY WINNER, DOUBLE GOLD, GOLD, SILVER), které zakoupí od organizátora soutěže v ceně 2 Kč nebo 0,08 € / ks (při objednávce do 4. 5. 2017) anebo v ceně smluvní (při objednávce po 5. 5. 2017). Účastník soutěže uhradí stanovený poplatek na základě faktury na účet organizátora soutěže:

Název účtu: Klub Amatérských Hodnotitelů Alkoholických Nápojů (K.A.H.A.N.), z.s., Banka: Česká spořitelna, a.s., Číslo účtu: 1654159349, Kód banky: 0800, BIC: GIBACZPX, IBAN: CZ 1708000000001654159349, Variabilní symbol: číslo faktury.


Stříbrná medaile


ks
Zlatá medaile


ks
Champion


ks
Vítěz kategorie


ks
Velká zlatá medaile


ks

Kahan_web Zamek_Zabreh
Logo Národní vinařské centrum
vina_z_moravy Vinarsky_fond
frekvence1
VinarskyObzor_logo VINICaVINO_logo moravskoslezsky_denik vino_cz vino_sk vinonadotek Logo_Vino+styl vinisfera NaszeWinnice_logo
hbtisk_logo davo AHR_logo Makro_logo radix bakerwine rsbp has Elvin_logo mehbias